Where Science becomes Business

Carduso Capital participeert in technologie-bedrijven die bij voorkeur gebaseerd zijn op kennis die in het Groningse wetenschapscluster in en rondom de Rijksuniversiteit (RUG) en het Academisch Ziekenhuis Groningen (UMCG) sterk vertegenwoordigd of daaruit afkomstig is.